Eugen Dorcescu

Eugen Dorcescu

Biography Eugen Dorcescu (1942)

Romanian poet and writer

Also called: Eugeniu Berca.
Was born on 18 mar 1942.
Origin country România
EUGEN DORCESCU, 10/10/2021

EUGEN DORCESCU: BIOBIBLIOGRAFIE

Poet, prozator, eseist, traducător din limbile franceză şi spaniolă.
Membru al Uniunii Scriitorilor din România.
Repere biografice:
Nume: BERCA
Prenume: EUGENIU
Pseudonim: EUGEN DORCESCU
Data naşterii: 18 martie 1942.
Locul naşterii: Târgu-Jiu, Judeţul Gorj, Str. Victoriei, Nr. 93.
Părinţii: tatăl – Eugenie Berca, învăţător; mama – Alexandra Berca (născută Dorcescu), învăţătoare.
Soție: Mirela-Ioana Borchin-Dorcescu, Conf. univ. dr. la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie a Universității de Vest din Timișoara, membră a Uniunii Scriitorilor din România.
Studii: Liceul „Fraţii Buzeşti” din Craiova (absolvit în 1961); Facultatea de Filologie a Universităţii din Timişoara (absolvită în 1966).
Funcţii: cercetător, cercetător ştiinţific şi cercetător ştiinţific principal, la Filiala din Timişoara a Academiei Române (1966 -1984); redactor (1985), redactor-şef (1985-1989), director (1990) la Editura Facla din Timişoara.
Doctorat: Doctor în filologie, cu teza Structura lingvistică a metaforei în poezia română modernă (Universitatea din Timişoara, 1975). Coordonator: Prof. univ. dr. G.I. Tohăneanu.
Data primirii în Uniunea Scriitorilor: 1976.
Repere bibliografice:
Debutul absolut: „Luceafărul”, 1970 (poezie). Debutul în revistă („Luceafărul”) a fost vegheat de Al. Philippide, Ştefan Bănulescu şi Cezar Baltag.
Debutul editorial: Pax magna, poezie, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1972, susținut de Marin Preda, Mircea Ciobanu și Mihai Gafița.
C o l a b o r ă r i la reviste:
„ABC cultural” (Spania), „Adevărul literar şi artistic”, „Agero” (Germania), „Albina românească”, „Alga” (Spania), „Almăj”, „Alternanțe” (Germania), „Amfiteatru”, „Analecta literaria” (Argentina), „Anotimpuri literare”, „Ardealul literar şi artistic”, „Arhipelag”, „Armonii culturale”, „Banat”, „Banchet

(1) (0)
Rate this author:
Generate another secure code=